1. Záruka za zboží prodávané v elektronickém obchodě prodávajícího se řídí platným a účinným právním řádem České republiky.
   
 2. Za vady vzniklé přepravcem neručíme. Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno.
   
 3. V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat zboží nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti. V případě nesprávného používání zboží nese odpovědnost zákazník.
   
 4. Zákazník má právo nepoužité zboží do 14 dnů vrátit bez udání důvodu - formulář pro odstoupení od kupní smlouvy si stáhněte zde. Zboží nám v tomto případě zašlete jako doporučenou zásilku, nikoli na dobírku. Zaslání prosím realizujte na adresu: FORESTIQUE SHOP CZ s.r.o., Věšínova 1321/22, 700 30, Ostrava. Pro urychlení vytřídění zásilek můžete ještě na zásilku viditelně napsat „VRÁCENÍ ZBOŽÍ“. Zboží zasílejte v nepoškozeném originálním obalu včetně visaček. Peníze za vrácené zboží zasíláme pouze na bankovní účet, na poštovní poukázku peníze nezasíláme! 
   
 5. Pokud budete mít zájem, je možno Vám nepoužité, nepoškozené a dalšího prodeje schopné zboží vyměnit např. za jinou velikost, barvu nebo jiný druh zboží. O náklady spojené s výměnou zboží se s Vámi podělíme, zákazník si hradí dopravu zboží k nám, prodejce hradí dopravu vyměněného zboží k zákazníkovi. Výměna zboží probíhá dle zkušeností většinou nejpozději do 1 týdne od převzetí zboží.
   
 6. Záruční lhůta a reklamační řád se řídí obecně platnými právními předpisy. Záruční doba u nového zboží je 24 měsíců.
   
 7. V případě, že zákazník objevil v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má právo v záruční době zboží reklamovat.

  Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou, skladováním a používáním výrobku, záruka se též nevztahuje na vady způsobené nešetrným zacházením, nadměrným zatěžováním, při užívání pro účely jiné než k tomu určené, na vady způsobené vnějšími vlivy v důsledku užívání v nepřiměřeném prostředí (vlhkost, styk s vodou, chemikáliemi, oheň, extrémní teploty, mráz atd.), závady způsobené neodborným zásahem a závady způsobené běžným opotřebením výrobku.
   
 8. Při ošetřování našich výrobků se vždy řiďte údaji uvedenými na ošetřovacích etiketách. Na reklamace způsobené nesprávným ošetřováním, nebude brán zřetel.
   
 9. Zboží, které zasíláte k reklamaci, musí být zbaveno všech nečistot. Reklamaci uplatňujte neodkladně po projevení závady, kdy je ještě možná běžná oprava, nikoli až po skončení sezóny či ve stavu destrukce výrobku.
   
 10. Reklamované zboží nám zasílejte na adresu: FORESTIQUE SHOP CZ s.r.o., Věšínova 1321/22, 700 30, Ostrava. Pro urychlení vytřídění zásilek můžete ještě na zásilku napsat „REKLAMACE“. Zboží zašlete jako doporučenou zásilku (ne na dobírku). Do zásilky uveďte vždy důvod reklamace a nezapomeňte uvést každou jednotlivou vadu, kterou reklamujete. Zároveň uveďte své kontaktní údaje (telefonní číslo a adresu, kam máme vyřízenou reklamaci odeslat). Zboží musí být pečlivě zabaleno tak, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození.
   
 11. Po obdržení reklamovaného zboží bude posouzena oprávněnost reklamace a v případě nejasností Vás budeme kontaktovat na uvedeném telefonním čísle či prostřednictvím e-mailu. Pokud reklamace nebude uznána, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat. Ve většině případů je reklamace uznána, v případě opravitelných vad je zboží uvedeno do původního stavu opravou, v ostatních případech je reklamace vyřízena výměnou za nové zboží. Peníze vracíme pouze v případech, kdy nemáme skladem nový kus zboží na výměnu.
   
 12. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní, ale  naší snahou je, vyřídit vše, v co nejkratším čase. 
  Zároveň se může zákazník kdykoliv informovat o průběhu reklamace.